Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det...

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:    Albin Sandberg, Handelsbanken

Tid:               Torsdagen den 11 februari kl. 16.00

Plats:            Bobergs matsal,

                     NK varuhuset, 4 tr

                     Hamngatan 18-20, Stockholm
 

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 9 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Åsa Roslund
Tf Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte.pdf