Hufvudstaden fokuserar på utveckling av Nordiska Kompaniet

Hufvudstaden har sedan tidigare initierat flera stora utvecklingsprojekt avseende framtidens NK. Detta utvecklingsarbete kommer kräva än mer fokus framöver. Mot denna bakgrund har Hufvudstaden beslutat att inrätta en ny befattning som Chef...

Hufvudstaden har sedan tidigare initierat flera stora utvecklingsprojekt avseende framtidens NK. Detta utvecklingsarbete kommer kräva än mer fokus framöver. Mot denna bakgrund har Hufvudstaden beslutat att inrätta en ny befattning som Chef Affärsutveckling NK.

Mattias Nygårds, nuvarande Chef för Affärsområde NK utses till Chef för Affärsutveckling NK. Rekrytering av hans efterträdare påbörjas omgående. Under tiden utses Bo Wikare, vice VD i Hufvudstaden, till tillförordnad Chef för Affärsområde NK.

”Allt större fokus läggs på utvecklings- och framtidsfrågor både i Hufvudstaden och NK. För att skapa mer kraft i detta arbete renodlar vi förvaltnings- respektive utvecklingsverksamheten för NK. Denna förstärkning innebär att vår satsning på utvecklingsprojekt kan ske med ökad intensitet samtidigt som långsiktigheten och den höga kvaliteten i förvaltningen kan bibehållas och utvecklas ytterligare”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

Rekrytering av ny Chef för Affärsområde NK, tillika medlem av koncernledningen, påbörjas omgående.

Denna förändring träder i kraft 1 november 2017. 

Stockholm den 27 oktober 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, VD, samt Bo Wikare, vice VD, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande Hufvudstaden fokuserar på utveckling av Nordiska Kompaniet.pdf