Hufvudstaden förstärker organisationen och ökar satsningen på affärsutveckling och projekt

Hufvudstaden genomför en förstärkning av organisationen för att öka satsningen på affärsutveckling och projekt. Bo Wikare som idag är vice VD samt chef för både Affärsutveckling och Affärsområde Stockholm Östra City, kommer framöver att fokusera på...

Hufvudstaden genomför en förstärkning av organisationen för att öka satsningen på affärsutveckling och projekt. Bo Wikare som idag är vice VD samt chef för både Affärsutveckling och Affärsområde Stockholm Östra City, kommer framöver att fokusera på rollen som Chef för Affärsutveckling och vice VD. Denna förändring innebär att koncernledningen utökas med en person.

Förvaltningsorganisationen kommer även fortsättningsvis vara organiserad i tre affärsområden, uppdelade på Stockholm, NK och Göteborg.

Anders Nygren, nuvarande chef för Fastighetsutveckling och medlem av koncernledningen, utses till chef för det nya Affärsområdet Stockholm. Mattias Nygårds, nuvarande chef för Affärsområde Stockholm Västra City blir chef för det nya Affärsområdet NK. Chef för Affärsområde Göteborg är som tidigare, Fredrik Ottosson.

”Denna förstärkning innebär att vår satsning på utvecklingsprojekt kan ske med ökad intensitet samtidigt som långsiktigheten och den höga kvaliteten i förvaltningen kan bibehållas och utvecklas ytterligare”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

Den nya organisationen träder i kraft 1 april 2017. Rekrytering av ny chef för Fastighetsutveckling, tillika medlem av koncernledningen, påbörjas omgående.
 

Stockholm den 27 mars 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)


 

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Bo Wikare, vice verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande Hufvudstaden förstärker organisationen och ökar satsningen på affärsutveckling och projekt.pdf