Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Hufvudstaden AB:s C-aktier

Hufvudstaden har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets C-aktier. Hufvudstaden kan bekräfta att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i...

Hufvudstaden har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets C-aktier. Hufvudstaden kan bekräfta att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i bolagets C-aktie.

 

Stockholm den 25 augusti 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Hufvudstaden ABs C-aktier.pdf