Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2017 torsdagen den 15 februari 2018. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det...

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2017 torsdagen den 15 februari 2018. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:    Albin Sandberg, Handelsbanken

Tid:               Torsdagen den 15 februari kl. 16.00

Plats:            Bobergs matsal,

                     NK varuhuset, 4 tr

                     Hamngatan 18-20, Stockholm

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 13 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Åsa Roslund
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte.pdf