Hufvudstaden vinnare bland storbolagen i fastighetsbranschens NKI 2018

Återigen placerar sig Hufvudstaden på första plats av storbolagen i undersökningen om branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Image, service och läge är några kvalitetsområden som Hufvudstaden utmärkt sig särskilt i. Bakom resultatet finns en stark...
nki.jpg

Återigen placerar sig Hufvudstaden på första plats av storbolagen i undersökningen om branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Image, service och läge är några kvalitetsområden som Hufvudstaden utmärkt sig särskilt i. Bakom resultatet finns en stark företagskultur och ett engagerat arbetssätt som främjar våra kunder, enligt Ivo Stopner, VD för Hufvudstaden.

Hufvudstaden fick i år sin högsta poäng sedan Fastighetsbarometern – Fastighetsbranschens Nöjd-Kund-Index (NKI) – startades 1997. Med 85 poäng (+3 jämfört med förra året) av 100 placerade sig Hufvudstaden på en första plats bland storbolagen i undersökningen, vilket kan jämföras med branschsnittet på 73.

- Vi ser vår placering i undersökningen som ett bevis på en sund och stark företagskultur och ett arbetssätt som präglas av ett stort engagemang för kunden. Att kunden står i fokus är och har alltid varit vårt framgångsrecept, därför är det oerhört glädjande att vi återigen placerat oss främst bland storbolagen, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

I årets Nöjd-Kund-undersökning har Hufvudstaden förbättrat sitt resultat i sju av de tio kvalitetsområden som studerats. Image, service, anpassning och läge är områden där Hufvudstaden ligger särskilt högt. Inom Hufvudstaden finns tre fokusområden för det dagliga arbetet: kundrelationer, service och långsiktighet.

- Jag är stolt över våra medarbetare som arbetar kontinuerligt med att sätta kunden i centrum så att vi får de här fantastiska resultaten. För oss är Nöjd-Kund-Index en bra benchmark att arbeta utifrån. Ytterst handlar det om att se till att vår service och våra fastigheter stöttar hyresgästerna i deras affärer, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden. 

Stockholm 18 oktober 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI. 
Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:
Louise Kihlberg, Marknadschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
Anders Nygren, Chef Affärsområde Stockholm, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00

Pressmeddelande NKI 2018.pdf