Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2018 torsdagen den 14 februari 2019. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det...

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2018 torsdagen den 14 februari 2019. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:   Tobias Kaj, ABG Sundal Collier

Tid:               Torsdagen den 14 februari kl. 16.00

Plats:            Bobergs matsal,
                     NK varuhuset, 4 tr
                     Hamngatan 18-20, Stockholm

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 12 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 00.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Åsa Roslund
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte