Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2019 torsdagen den 13 februari 2020. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets Tf. Verkställande direktör Bo Wikare och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året. 


Moderator: Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux

Tid:           Torsdagen den 13 februari kl. 16.00

Plats:        Bobergs matsal, 
                 NK varuhuset, 4 tr
                 Hamngatan 18-20, Stockholm
        

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 11 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 00.


Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB


Åsa Roslund
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte