Hufvudstaden vinnare i årets NKI-undersökning

NKI_guld_LN.jpg

Branschens mest nöjda kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden. Återigen placerar sig Hufvudstaden på en första plats i Fastighetsbarometern som varje år tar pulsen på kontorshyresgästerna.

Vi på Hufvudstaden vill alltid leverera bästa möjliga service till våra hyresgäster. Den här våren och sommaren har Coronapandemin påverkat hela vårt samhälle. Många har följt Folkhälsomyndighetens råd och arbetat hemifrån där det är möjligt. Fokus har varit att bidra till en minskad smittspridning för att skydda samhällets sköraste. Vi på Hufvudstaden är mycket glada att vi även detta år vunnit årets NKI-undersökning fast det hittills varit ett mycket annorlunda år.

Med kunden i fokus är Fastighetsbarometerns årliga Nöjd Kund-undersökning en viktig måttstock. Hufvudstaden har för tredje året i rad placerat sig främst i kategorin Large Cap med ett resultat om 83 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var 75. Bolaget hade högst värde på läge, kontaktperson, felanmälan och information samt att hela 89% av de tillfrågade skulle rekommendera Hufvudstaden till sin omgivning.

– Vi är mycket stolta över vår placering i undersökningen. Vi ser det som ett bevis på att vårt fokus, att ha kunden i centrum, är ett vinnande koncept. Vårt engagemang och vår lyhördhet är något som placerar oss i topp i år igen och det visar att vi håller en hög servicenivå gentemot våra kunder oavsett konjunkturläge, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Kvalitet och långsiktiga kundrelationer är viktiga hörnstenar i bolagets affärsidé. Hufvudstaden arbetar ständigt med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet för att bidra till att göra våra kunder än mer framgångsrika i våra fastigheter.

Stockholm 15 oktober 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Gustafsson, Tf presskontakt, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
Anders Nygren, Vice VD, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
 

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 385 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 46 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 130 personer. www.hufvudstaden.se
 

Pressmeddelande NKI 2020