Hufvudstaden välkomnar BLK DNM till Bibliotekstan

I månadsskiftet av september-oktober öppnar BLK DNM en ny butik på Smålandsgatan 20 i Bibliotekstan. Butiksytan är 140 kvm stor och kommer att fokusera på BLK DNM’s fulla sortiment med bas i denim och läder för både män och kvinnor.

BLK DNM grundades av Johan Lindeberg i downtown NYC 2011 och spred sig snabbt över världen. Varumärket har en stark kulturell identitet som kretsar kring värdeorden jämlikhet, frihet, politik och konst, ofta uttryckt genom Lindebergs fotografi. Fokus är på denim och varje plagg/item har ett nummer; Leatherjacket 5, Jeans 17, Perfume 21, för att understryka att varumärket jobbar utanför traditionellt kollektionstänk.

BLK DNM’s nya etablering bidrar till att fortsatt utveckla Bibliotekstan till Skandinaviens främsta mötesplats inom shopping, mode och matupplevelser.

”- Vi är mycket glada över att BLK DNM väljer Hufvudstadens fastighet för sin nya butik. BLK DNM’s nya satsning kompleterar befintligt utbud väl och stärker Bibliotekstan som levande mötesplats mitt i city”, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

Stockholm den16 sept 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Emanuel Westin

Chef affärsutveckling butik

Frågor besvaras av:

Emanuel Westin, Chef affärsutveckling butik, och Josefin Alteby, Projektledare Marknad på telefon 08-762 90 00.