Koncernledning

Koncernledningen består av VD, tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling och Personal.

Ivo Stopner

f 1962. Civilingenjör. Verkställande direktör,
anställd 1990. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 6 000 aktier (eget och via närstående) samt 59 992 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension. Ivo Stopner inklusive familj har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

John Lethenström

f 1972. Civilingenjör. Chef Fastighetsutveckling, 
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 mars 2021: -

Christine Lindgren

f 1969. Fil kand. Chef Personal,
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 mars 2021: -

Kontakt
christine.lindgren@hufvudstaden.se

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör. Vice verkställande direktör, Chef Affärsområde Stockholm,
anställd 2006. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 1 000 aktier.

Mattias Nygårds

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsutveckling, 
anställd 2011. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 2 000 aktier.

 

Fredrik Ottosson

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsområde Göteborg,
anställd 2016. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 1 000 aktier.

Åsa Roslund

f 1966. Civilekonom. Chef Ekonomi och Finans, 
anställd 2005. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 3 000 aktier.

Bo Wikare

f 1963. Civilingenjör. Vice verkställande direktör, Chef Affärsområde NK, 
anställd 1994. Aktieinnehav per 31 mars 2021: 3 062 aktier.