Skären 9

Kort om fastigheten

Namn: Skären 9
Adress: Smålandsgatan 20, Norrlandsgatan 10
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Urban postmodernism i gamla kvarter

Fastigheten Skären 9 är ett av de nyaste husen i Bibliotekstan. Det byggdes 1984 med Uhlin och Malm som arkitekter. Byggnaden tar upp den intima skala som finns i kvarteren och anpassar sig väl till den äldre miljön.

Huset är ett fint exempel på den urbana postmodernism, som växte fram under 1980-talet som en reaktion mot de allt storskaligare modernistiska miljöer som byggts under de två tidigare decennierna. City återfick en mänskligare skala med generösa bottenvåningar med publikt innehåll. Hufvudstaden var byggherre vid uppförandet och fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1917. 

Nedtonad stadsmässighet

Fastighetens fasader består av två delar som ger de två omkringliggande gatorna olika karaktär. Mot Norrmalmstorg och Smålandsgatan visas en elegant vit marmorfasad upp där stenplattorna skapar illusionen av ett listverk som accentuerar de olika våningarna. Mot Norrlandsgatan har fastigheten en mer nedtonad stadsmässighet med varm puts och en sockelvåning i marmor. Mellan åren 1999 och 2003 byggdes huset till med en ny kontorsflygel på gården. Då tillkom det speciella krökta glastaket som är intressant ur ett samtidsarkitektoniskt perspektiv. Tillbyggnaden ritades av arkitekterna Arndt och Malmquist.        

Två fastigheter blev en

Tidigare låg det två fastigheter på platsen som slogs samman till en för det nya kontorshuset. Det tidigare hörnhuset mot Norrlandsgatan kallades för den Hellmanska fastigheten efter den förste ägaren, byggherre J F Hellman. Han uppförde huset 1829 som en bostadsfastighet. Under årens lopp förändrades fastigheten till ett kontorshus med en hotelldel. Närmast Norrmalmstorg låg det s.k. Schuberthska huset från 1753. Huset ritades av arkitekten J H Naumann. Den mest kända tidigare hyresgästen var modetextilföretaget Ditzinger. Idag förknippas huset istället med affärsjuridik. Största hyresgäst är Vinge Advokatbyrå, Sveriges ledande fullservicebyrå inom affärsjuridik.

En kortad gata

Också gatan som fastigheten ligger vid har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. Smålandsgatan löpte ursprungligen från Malmskillnadsgatan ner mot Norrmalmstorg för att sluta vid Nybrogatan. Idag finns bara en liten rest kvar av gatan efter att de västra delarna förvunnit i samband med byggandet av parkeringshuset Parkaden och NK:s utbyggnad. Den östra delen heter sedan 2008 Ingmar Bergmans gata.

Bagarmästaren gav namnet

Namnet Smålandsgatan har i sig en intressant historia eftersom den är den enda gatan med ett sydligt landskapsnamn som ligger norr om Gamla Stan. Egentligen ska Götalandsnamnen ligga på Södermalm medan Svealands- och Norrlandsnamnen ska ligga på Norrmalm. Skälet till detta är bagarmästaren Jochum Småhl som bodde i närheten. Gatan hette först Skärkarlsgatan efter de skärkarlar som arbetade i den hamn som låg vid nuvarande Norrmalmstorg. 1666 omnämns den för första gången som Jochumss Smålss Grändh, ett namn som utvecklats till dagens Smålandsgatan. Gatan har alltså mycket lite att göra med landskapet med samma namn. 

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det obekvämligt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Om fastigheten

Uhlin & Malm Arkitektkontor AB ritade fastigheten Skären 9 som byggdes av Hufvudstaden 1984.

Kommunikationer

Mycket goda kommunikationer. Absolut närhet till Östermalmtorgs T-banestation, flertalet bussar i området.

Närområdet

I Bibliotekstan ligger butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt morde sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Service

Som hyresgäst hos Hufvudstaden får du en hög servicenivå som vi kan ge genom ett nära, engagerat och personligt samarbete. Vi har alltid gångavstånd till våra hyresgäster och tar emot felanmälan dygnet runt.

Övrig information

Uhlin & Malm Arkitektkontor AB ritade fastigheten Skären 9 som byggdes av Hufvudstaden 1984. Advokatfirman Vinge är idag hyresgäst i hela fastigheten.