NK Göteborg - arkadprojekt, Göteborg

Arkaderna kring NK byggs in och inkluderas i varuhuset.

I NK-fastigheten i Göteborg har ett flertal möjliga utvecklingsprojekt identifierats av Hufvudstaden. Det första projektet som genomförts är att fasaden flyttats ut och befintliga arkader byggts in.

Detta ger större butiksytor på gatuplan i varuhuset och möjliggör att nya butiker får entré från gatan. Ombyggnationen bidrar till ett trevligare stadsrum, vilket också hjälper till att stärka hela handelsplatsen Fredstan.

Projektet har färdigställts under 2016.