Bocanderska palatset, Stockholm

Renovering och restaurering av kulturklassad fastighet på Birger Jarlsgatan 15 i Stockholm.

När en av Hufvudstadens paradbyggnader behövde en omfattande fasadrenovering satsade bolaget fullt ut på hantverkskunnande och gedigna material.

Bocanderska palatset. Så kallades en gång den ståtliga jugendfastighet på Birger Jarlsgatan 15, som sedan 1978 är i Hufvudstadens ägo. Namnet har med åren fallit i glömska, men fortfarande är byggnaden ett sant flaggskepp, uppförd av byggherren Per Bocander och ritad av arkitekterna Georg Hagström och Fritiof Ekman. Arkitektduon som kom att rita en rad palatsliknande byggnader på stans flottaste adresser debuterade med just denna fastighet, som stod färdig år 1900. I fyravåningshuset i bästa läge flyttade de välbärgade in, i representativa våningar med kakelugnar, stuckatur, bröstpanel och takmålningar. Också exteriört är fastigheten en rikt utsmyckad pärla. Den venetianskt inspirerade fasaden är dekorerad med sirligt ornamenterad kalksten och sandsten, med motiv bland annat från växtriket.

”Gent emot de omgifvande husen verkar denna nybyggnad som en gäll fanfar”

skrev pressen då det begav sig. I dag menar Stockholms stad att fastigheten har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och har klassat den som blå.

– Det är en otroligt vacker byggnad. Då vi upptäckte att vattnet rann fel längs fasaden och tog sig in i klämjärn under balkongerna bestämde vi oss för att vidta åtgärder, berättar Eva-Lotta Lundberg, förvaltningschef på Hufvudstaden AB. 

 

Stenarbete med precision

Under 2016 blev den omfattande fasadrenoveringen verklighet. Av ett femtiotal skadade stenar gjorde Skanska Stenkonservering mallar i gips att ta med sig hem till stenhuggeriet i Uppsala där ny natursten – kalksten från Gillberga på Öland och sandsten från Baerlocher i Schweiz - låg och väntade. Att ur den nya stenen skapa exakta avbilder av de gamla stenarna var ett precisionsartat hantverk, som krävde både styrka och tid. Varje sten kan väga 350 kilo och ta upp till fyra veckor att färdigställa.

– Vi gjorde studiebesök på stenhuggeriet och det var verkligen fantastiskt att se stenhuggarna i arbete.

I samband med stenbytet renoverades också fastighetens balkongräcken, plåt och tätskikt. Fönsterfodren återfick sin mörkgröna originalfärg och putsen blästrades av på hela fasaden för att på traditionellt vis ersättas med ny kalkstensputs.

– Vi använde sju lager kalkfärg för att få den rätta nyansen av ljust varmgul.

Den omfattande fasadrenoveringen pågick mellan april och november och var förstås en utmaning för både fastighetsägare och hyresgäster. Samtliga hyresgäster erbjöds information om byggnadens särpräglade historia samt ett studiebesök på byggnadsställningen.

– Givetvis var det krävande med ställning runt hela huset och inplastade fönster, men både våra kontorshyresgäster och butiksinnehavare var mycket tålmodiga och de är nu väldigt stolta över sin fina fastighet.

Även Eva-Lotta Lundberg är märkbart stolt över arbetet med Bocanderska palatset.

– Det var verkligen oerhört roligt att vara med om ett sådant här omfattande arbete. Eftersom vi grundförstärkte huset för några år sedan och även har genomfört en fasadrenovering mot gården kan vi vara säkra på att det nu står i minst hundra år till. 

– Som de långsiktiga ägare vi är tar vi hand om våra guldkorn, avslutar Eva-Lotta Lundberg.

Renoveringen av fasaden på Birger Jarlsgatan 15 genomfördes under 2016.

 

Fakta:

Byggnaden är blåklassad av Stockholm Stad, vilket innebär att de kulturhistoriska värdena motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminnelagen.

Under renoveringen har Hufvudstaden ersatt stenar och stenarbeten som blivit illa åtgångna.

De nyhuggna kalkstenarna har hämtats från Öland och sandstenarna från Baerlocher i Schweiz.

Kontakt

Eva-Lotta Lundberg

Förvaltningschef Bibliotekstan, Norrmlamstorg

08-762 90 48

E-post