NK Göteborg - ett nytt nedre plan, Göteborg

Utvecklingsprojekt på varuhusets nedre plan.

I NK-varuhuset i Göteborg har ett omfattande utvecklingsprojekt med grundförstärkning och stomarbeten genomgåtts. Framtidens NK Göteborg har tagit form.

Nordiska Kompaniet i Göteborg upptar ett helt kvarter och består av flera byggnader. Dels ett par äldre stenhus och dels nybyggnationer från 60- och 90-talet. 

De stora arbetena i projektet medförde att varuhusets kommersiella ytor på nedre plan byggdes om och fick jämnare golvytor och högre i tak. Planlösningen förändrades med ökad tillgänglighet och förbättrade kundflöden såväl inom nedre plan som med gatuplanet. De kulturhistoriska valven från 1700-talet, där Brasserie Ferdinand tidigare låg, har restaureras och lyfts fram.

Ombyggnationen innefattade även ett grundförstärkningsprojekt i syfte att stärka hela huset och skapa förutsättningar för eventuell påbyggnad i framtiden.

Utvecklingsprojektet startade hösten 2017 och stod klart i slutet av 2018.